Styremøte 27.10.2011

Sakslisten på styremøtet
1. Status Melhus Venstre, 2. Åpent medlemsmøte, 3. Årsmøtet 2011, 4. Annet
Deltakere på styremøtet: Kjersti, Lillian, Monica og Ingemund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hele referatet kan du lese her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**