Reidar Gausdal ble valgt til varaordfører

Det nye bystyret har hatt sitt konstituerende bystyre der tildligere ordfører Reidar Gausdal ble valgt til varaordfører. Venstre fikk to representanter i formannskapet, Reidar Gausdal og Ingeborg Haughom. I tillegg fikk vi en representant i hver av hovedutvalgene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Bystyret vedtok i høst ny politisk organisering med formannskap og to hovedutvalg, hver med 9 medlemmer. Anne Margrethe Larsen ble Venstres representant og nestleder i Utvalg for oppvekst og velferd, dette omfatter skole, helse og kultur. Aksel Børre Nilsen ble Venstres representant i Utvalg for samfunn som er planutvalg for dispensasjoner og reguleringsplaner, samt all saksbehandling innen teknisk. Kjell Peder Nedland ble 1.vara til US for V og H som stilte liste sammen. Reidar Gausdal skal sammen med ordfører representere Flekkefjord i Listerrådet. Venstre`s Randi Jakobsen Mygland ble valgt til medlem i kontrollutvalget og Ingeborg Haughom i administrasjonsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**