Farsund Venstres representasjon i utvalg

Partiet har forhandlet seg fram til posisjoner med påvirkningsmuligheter. Har DU en sak du brenner for; Ta kontakt! Vi har gruppemøter hver mandag kl.19.00 på Husan. Møtene er åpne for alle. Ring gjerne en av oss på forhånd for å sjekke møtetidspunkt/sted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Formannskapet: Beate M. Johnsen

Utvalg for Helse og omsorg: Hilde L. Larsen. 3.vara Liv Torunn Stave

Utvalg for Oppvekst: Nestleder: Ann Karin Fuglestad. 3.vara: Irene Østtorp

Utvalg for teknisk: Helge Sten Thorbjørnsen 1.vara. Sissel Klokkhammer 4.vara.

Utvalg for landbruk: Heidi Martinussen. 3.vara Randi Bjørnestad

Heidi Martinussen er Venstres representant i Valgnemda.

Listerrådet: Beate M. Johnsen, personlig vara for fast medlem Stein A. Ytterdal

Representant til KS: Ann Karin Fuglestad, personlig vara for ordfører

Kontrollutvalget: Anne Bente Aunevik Kjærre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**