Valget 2011

Venstrerepresentanter i Råd og Utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Et godt valg for Venstre i Lindesnes sees igjen i representasjon i ulike råd og utvalg.
SE DE ULIKE RÅD OG UTVALG.
I tillegg til dette sitter Arild Tharaldsen i Styret i Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum.
Per Olav er i Representantskapet for Stiftelsen Region Mandal.
I Representantskapet Kommunerevisjon Vest, sitter Henny Heskestad og Arild Tharaldsen.
I Gatenavnkommiteen sitter Kjell Olsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**