Miljøpris til 75-årsjubilant – Gratulerer

Det var stor festivas da Vestre Bærum Sportsfiskere feiret 75 år og mottok en miljøpris fra Bærum Venstre.
Utdelt på VBS sin jubileumsfest på Skui grendehus lørdag 5. november av Gudbrand Teigen, leder av Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I forbindelse med FNs Miljødag den 5.juni har Bærum Venstre tildelt årets miljøpris . Valget falt på Vestre Bærum Spotsfiskere. De får prisen for allsidig og nyttig virksomhet med å ta vare på og forvalte livet i Sandviksvassdraget, stimulere til sunne aktiviteter blant barn og unge og holde det ryddig, pent og trivelig langs elva.

Prisen, som består av 5 000,- kroner og et diplom.

Vestre Bærum Sportsfiskere har 75 års jubileum i 2011 og holder til i klubblokaler i Wøyen Mølle der de har åpent hus fra september til mai. Foreningen er opptatt av et rikt og godt fiskeliv i Sandvikselva og bruker mye tid på å rydde langs elva. Foreningen har vokst mye og jobber med å få enda flere unge til å satse på denne friluftsaktiviteten. Foreningen har også en egen “Elvegruppe” med lokalkjente folk og fagfolk som hele tiden passer på elvas tilstand.

Fortjent pris
I forbindelse med FNs miljødag 5. juni, kåret Venstre VBS til årets lokale miljøprisvinner.
— Kriteriene kandidatene ble vurdert ut ifra var innsats for miljø, natur og oppvekstvilkår. Det var flere gode kandidater, men når det gjaldt å ta vare på natur og miljø skilte de seg klart ut fra de andre, sier leder i Bærum Venstre, Gudbrand Teigen (V), som delte ut prisen.
Tor Morten Merkesdal, medlem i VBS, syntes miljøprisen var fortjent.

– Å ha en ren elv er viktig for langt flere enn de som har interesse av å fiske, sier han.
ElevgruppeVestre Bærum Sportsfiskere arrangerer fiskekonkurranser, pilketurer og fluefiskekurs for å aktivisere medlemmene året rundt. Foreningen har en egen elvegruppe som består av lokalkjente personer, biologer og vassdragsforskere, alle medlemmer av VBS.
Gruppen jobber med miljøspørsmål relatert til Sandvikselva. Foreningen drifter også Hamang klekkeri i samarbeid med kommunen, og setter yngel i Lomma, Isielva og Sandvikselva hvert år.

Bærum Venstr ønsker VBS lykke til i mange, mange år og samtidig vet vi at våre elver og livet i elvene blir godt ivaretatt av dyktige og engasjerte innbyggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**