Millionoverskridelse man bør lære av

Driftsstyret får tirsdag forelagt seg en gedigen overskridelse på renovering av bygningene på Hesland. Kommunen kjøpte bygningene av Helse Sørøst i 2008. Den gang gav daværende ordfører uttrykk for at man hadde gjort et røverkjøp. Det ble satt av 5,33 millioner kroner i samlet budsjettramme for å renovere bygningene. Nå er renoveringen snart ferdig, og politikerne blir presentert for et forslag om ny investeringsramme på hele 15 millioner kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Samtidig blir det i saksutredningen satt spørsmålstegn ved om man skal fortsette vedproduksjonen på Aktivitetshuset når de skal flytte inn i de nyrenoverte lokalene på Hesland. Dette er Venstre provosert over.

Venstre Mandal - Sosialliberal politikk - Folk først

Utbygging av garasjebygningen slik at denne kan anvendes i vedproduksjonen er stilt i bero som følge av overskridelsene. Denne tilretteleggingen har en kostnad på 1 million kroner. Venstre mener at dersom kommunen skal spare noe som følge av overskridelsene, så må det skje på helt andre budsjetter enn ved å legge ned vedproduksjonen.

Mandal Venstre var mandag 7. november på bedriftsbesøk på Aktivitetshuset som i dag drives i leide lokaler på Malmø. På dette besøket fikk vi med selvsyn se hvor viktig vedproduksjonen er for brukerne av denne institusjonen. Her får spesielt de mannlige brukerne fylt hverdagen med praktisk arbeid, noe som åpenbart har en uvurderlig betydning for disse menneskene. Venstre mener at de svakeste brukerne av kommunens tjenester er de som først og fremst må skjermes dersom det må kuttes i kommunens utgifter.

Vedproduksjon på Aktivitetshuset - Faksimile fra Lindesnes Avis

Vedproduksjon på Aktivitetshuset – Faksimile fra Lindesnes Avis

Dessuten er det ganske symptomatisk for kommunal forvaltning at når man skal spare kostnader, så synes man å være immun mot å tenke forretningsmessig. Vedproduksjonen ved Aktivitetshuset er tross alt noe som sørger for inntekter til driften. Ved å legge til rette for vedproduksjon på Hesland bør dette bidraget ha mulighet til å bli større. Venstre mener derfor at det er oppsiktsvekkende at det er tilrettelegging for å fortsette med vedproduksjonen som det nå er reist spørsmål ved fra rådmannens side.

Det er viktig at Mandal Kommune nå tar lærdom av denne alvorlige økonomiske overskridelsen. Venstre har vært svært skeptisk til den ukritiske vilje til risikobetonte lånefinansierte investeringer som den tidligere politiske ledelsen var så sterk tilhenger av.

 Mandal Venstre på bedriftsbesøk på Hesland. Til høyre Bjørn Einar Nilsen, gruppeleder ved sone Hesland

Mandal Venstre på bedriftsbesøk på Hesland. Til høyre Bjørn Einar Nilsen, gruppeleder ved sone Hesland

Ved å sette kommunen i stor gjeld, og ved å utsette seg for betydelig risiko som typisk følger av investeringer i gamle bygg som skal renoveres og brukes til andre formål, har Mandal kommune bundet seg opp på et vis som vil kunne få drastiske konsekvenser for tjenestetilbudet. Dette mener Mandal Venstre er sterkt bekymringsfullt.

Faksimile Lindesnes Avis 11. november 2011

Faksimile Lindesnes Avis 11. november 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**