Sak 132/11 Uønsket deltid

Vefsn Venstre sier nei til helgebelastning utover hver tredje helg!
Inlegg i debatten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Å løse deltidsproblematikken er en vanskelig oppgave.
Under sakens konklusjon sies det at Kommunen søker å innføre lik helgebelastning, for eksempel minimum 19 helger, for alle ansatte med turnustjeneste innen pleie- og omsorgstjenesten. Dette betyr at de må jobbe mer enn hver tredje helg.

Vefsn Venstre drøftet denne problematikken i siste gruppemøte. Om dette blir et pålegg er vi redd for at det vil øke belastningen på en gruppe ansatte som allerede er i en krevende arbeidssituasjon.
De ansatte i turnustjeneste jobber allerede dag, aften, natt, jul, påske, pinse osv. Det er tøft å arbeide etter unntaksbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, slik turnusarbeidere gjør. Mens Arbeidsmiljøloven krever minst 11 timers hvile mellom vaktene, har våre tillitsvalgte vært rause og gitt dispensasjon helt ned til åtte timers hvile. Og daglig gis det dispensasjon til å jobbe lengre vakter enn det loven tillater. LO og Fagforbundet har provosert mange av sine medlemmer ved å foreslå mer helgjobbing enn max hver tredje helg for å få hel stilling.

Deltidsproblematikken i helsesektoren er ikke bare en turnusmessig utfordring, men også et bemanningsproblem. Arbeidstilsynet har gjennom sykehuskampanjen "God Vakt" og hjemmetjenestekampanjen "Rett Hjem" avdekket at det ikke er samsvar mellom mengden arbeidsoppgaver og bemanning.Bergan sykehjem i Kristiansund f.eks har ved å øke grunnbemanningen, halvert sykefraværet, gitt ansatte større stilling og redusert kostnadene. Arbeidsmedisinsk anbefaling for å motvirke negative helsemessige effekter av turnusarbeid er å lage turnuser med flest mulig helger fri.

Vi må også tenke på rekrutteringsproblematikken. Det å jobbe enda mer ubekvemt arbeidstid vil føre til at rekrutteringen i framtiden vil bli svært vanskelig. Og hvem snakker om skift og turnusarbeidere, og tilrettelegging for at de skal kunne stå lengre i arbeidslivet? Det handler først og fremst om å innføre helsefremmende tiltak både på arbeidsplassen — og på fritiden for de som arbeider på ubekvemme tidspunkt! Statistisk slutter arbeidstakere i arbeidslivet i Norge når de er ca 59-60 år gamle. Arbeidstakere på skift og turnusordninger holder ikke ut i arbeidslivet lengre enn i snitt til 55-56 år. Dagsavisen presenterte en undersøkelse for noen år siden som viste at helsearbeidere var utslitt i snitt når de er 53 år. Og da er de også store tapere når det gjelder pensjonsordningen!

Skift- og turnusarbeid er pr definisjon forbundet med store helsemessige risikoer som kortere levealder, hjerte og karsykdommer, kreft, forplantningsskader, depresjoner, livstilssykdommer osv.

Vefsn Venstre skriver i sitt valgprogram at fornøyde helsearbeidere er den beste garantien for en kvalitetsmessig god og varm omsorg! Som arbeidsgiver må Vefsn Kommune utøve en god personalpolitikk som gjør at de ansatte i helse- og omsorgssektor oppfatter seg som verdifulle.

Derfor mener vi i Venstre at setningen som omhandler helgearbeid utover hver tredje helg bør fjernes fra vedtaket.

Carola Karl Urvik, gruppeleder Vefsn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**