Tilstandrapporten til Tønsbergskolen ble diskutert

Skole ble diskutert på siste bystyremøtet. Venstre varslet at partiet også ved neste budsjettbehandling vil fremme forslag om å innføre videre og etterutdanning for lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Statue, skolebarn

Foto: Marianne Wethal

Tønsberg har vi mange gode lærere, og disse vil Venstre gjøre bedre. Kommunen må ta ansvar for sine lærere og gjøre dem bedre. I 2011 er det ingen lærere som får videre – og etterutdanning.
Det var bare Venstre, sammen med SP som i sitt budsjettforslag la inn midler til dette. Når vi vet at læreren er den viktigste faktoren i skolen, må vi ikke bare snakke om dem men også gjøre noe.

Nå legger regjeringen om finansieringsmodellen for videre – og etterutdanning av lærere, slik at det skal bli billigere for kommunen, så nå får vi se om partier som i valgkampen lovet penger til dette holder sine valgløfter.

Hilmar Flatabø

Foto: Privat

“Venstre har, og kommer fremdeles til å kjempe for dette” – sier gruppelder for Venstre Hilmar Flatabø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**