Venstre øker bevilgningen til Operaen i Kristiansund med 1,5 mill kr

Venstre har i sitt alternative statsbudsjett fremmet forslag om å øke bevilgningen til Operaen i Kristiansund, samt ta opp situasjonen for Kristiansund Kirke Kunst Kultur festival- og akademi og Kristiansund Sinfonietta, i behandlingen av neste års statsbudsjett. Dette skjer etter initiativ fra Kristiansund Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Piano

Foto: Microsoft

Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett å bevilge ytterligere 1,5 millioner kroner til Operaen i Kristiansund i 2012.

Venstre anmoder videre om at regjeringen vurderer fast tildeling til Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival og- akademi for å gi større forutsigbarhet i drift.

Venstre viser til planene om å utvide Kristiansund Sinfonietta til et Midtnorsk Kammerorkester, og ber regjeringen komme tilbake til dette i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012.

[link#https://www.venstre.no/files/sentralt/venstres_alternative_budsjett_2012.pdf]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**