Nytt bydelsutvalg i Bjerke bydel 2011-2015

Bydelsutvalget 2011-2015 ble konstituert i BU-møte 10. november.
Steinar Arnesen (A) ble valgt til ny BU-leder.(11.11.11)
Venstre stiller her med Karl Thomas Tvedt som medlem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Her er bydelsutvalget for Bjerke bydel perioden 2011-2015

Steinar Arnesen (A) leder
Stine-Marie Nilsen (A) nestleder
Usman Asif (A)
Meena Grover (A)
Marie Storlykken Herland (A)
Torstein Winger (A)
Lars Erik Fuglesang (A)
Geirmund Jor (SV)
Mass Soldal Lund (R)
Oddmund Østebø (H)
Ragnhild Myklebust (H)
Thor-Ingar Aasheim (H)
Ine Mari Molteberg-Bøhn (H)
Jørn Kveseth (F)
Karl Thomas Tvedt (V)

Vararepresentanter fra Venstre er:

1. Toril Berge (V)
2. Anne Kari Kongsrud (V)
3. Sissel Betten (V)
4. Carl Johan Støylen (V)

Venstre får samme representasjon i komiteer og utvalg som forrige periode:

Følgende forslag til konstituering av medlemmer ble godkjent og valgt i BU møte 10.11.2011

Arbeidsutvalget
Observatør: Karl Thomas Tvedt

Miljø og samferdselskomiteen:
Medlem: Anne Kari Kongsrud
1.Vara: Karl Thomas Tvedt
2.Vara: Sissel Støylen

Kultur- og oppvekst:
Medlem: Åsel Aili Einjord
1.Vara: Aisha Ahmed
2.Vara: Astrid Lenvik

Vi fikk ingen i Helse- og sosialkomiteen, det hadde vi heller ikke i forrige
periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**