Prioritér sykkelvei til Gismerøya og Kleven!

I Lindesnes avis tirsdag 15. november kan vi lese at kommunen nå vil sette i gang en prosess med anlegg av helt ny gang- og sykkelvei i Furulunden fordi det ikke ble enighet om sykkelfelt langs Bankevegen. Dette mener Venstre er en veldig dårlig prioritering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Faksimile fra Lindesnes avis 15. november 2011 sykkelvei Furulunden

Faksimile fra Lindesnes avis 15. november 2011 sykkelvei Furulunden

En gang- og sykkelvei gjennom Furulunden vil være et naturinngrep som etter Venstres syn ikke står i forhold til hverken de kostnadene som vil påløpe eller til den nytten man vil oppnå. Det er veldig mange andre prosjekt i Sykkelbyen Mandal som bør gjennomføres før man går til det skritt å legge mer av Furulunden under asfalt.

I stortingsvalgkampen i 2009 gav daværende statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet klare signaler om at Mandal vil ha høy prioritet i sykkelsatsingen

 Lindesnes Avis mai 2009

Lindesnes Avis mai 2009

fremover. Dette skjedde etter at han ble presentert for det gode og fruktbare samarbeidet mellom stat, fylke og kommune som sykkelbysatsingen i Vegvesenets region Sør var preget av – og for det veldig store behovet for bedre tilrettelegging for syklende spesielt fra sentrum i retning mot Gismerøya og mot Tregde/Skjernøya.

Disse positive signalene fra regjeringshold bør kommunen nå ta på alvor. Sykkelbyen Mandal bør legge forholdene til rette for en ambisiøs satsing på videre utbygging for syklister i samarbeid med de sentrale myndighetene. Dersom man i stedet velger løsninger som er i strid med de faglige rådene fra overordnede fagmyndigheter risikerer vi at samarbeidet stopper opp.

Sykkelaksjon med arbeidere på Gismerøya mai 2011

Sykkelaksjon med arbeidere på Gismerøya mai 2011

Venstre mener at første prioritet for videre utbygging for syklister i Mandal nå må være langs veien til Gismerøya og Kleven. Her ligger veldig mange av byens viktigste arbeidsplasser i grei sykkelavstand fra sentrum. Samtidig er denne veien preget av veldig stor trafikk av tunge kjøretøy. Dette medfører at forholdene for syklister og gående er direkte livsfarlige.

Neste prioritet bør være sykkelvei mot Tregde/Skjernøy, mot Valand, mot Holum og i Reibakkene.

Det er mange signaler om at sentrale myndigheter i fremtiden vil satse mye på tilrettelegging for syklister. De kommunene som har reguleringsplanene klare, og som velger samarbeidsløsninger i stedet for konfliktløsninger, vil være vinnerne når midlene blir tilgjengelige.

I Bike Mandal - sykkel Venstre

Stein Inge Dahn
Bystyrerepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**