Årsmøte Horten Venstre 2011

Horten Venstre avholder årsmøte 2011 5.desember kl. 18:00 på rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Agenda:

1. Åpning og konstituering av møtet
2. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av styrets årsmelding
5. Godkjenning av årsregnskap
6. Kontingent
7. Valg
a. Styre
b. Revisor
c. Valgkomité
d. Delegater til fylkesårsmøtet i Vestfold Venstre
8. Nye vedtekter
9. Innkomne saker

Øvrige saker som ønskes behandlet av årsmøtet må meldes skriftlig til styret innen 27.november.

Alle medlemmer med betalt kontingent 2011 innen årsmøtedato har stemmerett.

Vekommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**