Flyplassutvalg

Etter å ha forsøkt i snart to år, har det endelig lyktes for Alstahaug kommune å få nedsatt en Flyplassutvalg. Fyplassutvalget består av Hanne Nora Nilssen, V, Skule Storheil, Frp og Stig Sørra, H. Etter kampvotering mot Høyres Stig Sørra ble Hanne Nora Nilssen fra Venstre valgt til å lede utvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I kommunestyrets vedtak av 28.006.2011 heter det:

1. Stokka flyplass skal forenges til 1199 m.
2. Det nedsettes et hurtigarbeidende utvalg bestående av 3 representanter som har nødvendig kontakt
med sentrale poitiske beslutningstakere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**