Finansinnstillingen til statsbudsjett med skriftlige merknader om Operaen i Kristiansund og KKKKA

Finansdebatten i Stortinget om neste års statsbudsjett skjer 24.november. Venstre kom med skriftlige merknader til finansinnstillingen som ble lagt frem fredag 18.november. Venstre ber om økt støtte til Operaen i Kristiansund OiK, og Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi og -festival KKKKA.
Kristiansund Venstre håper andre partier vil følge opp Venstre sitt initiativ når finansinnstillingen skal opp til behandling 24.november. Likeså i videre behandling når Familie-og kulturkomiteen skal gi sin innstilling 8.12. med vedtak 15.12.11

Bass

Foto: RH

Som meldt tidligere så vil Venstre gi 1,5 millioner kroner mer til Operaen i Kristiansund enn regjeringens forslag.

Venstres Stortingsgruppe skriver i sine merknader at

Operaen i Kristiansund (OiK) utgjør et viktig kulturtilbud for innbyggere i Møre & Romsdal. OiK er resultatet av en av Norges eldste operatradisjoner, har spor tilbake til 1805, og feiret i 2008 80-årsjubileum for den første store organiserte operaoppsettingen med amatører og profesjonelle i Kristiansund i 1928. Videre er OiK gitt status som nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for distriktsopera og skal ifølge Nasjonal plan for produksjon av opera og ballett gis ressurser til å fylle rollen som ressurs- og kompetansesenter og være senter for et nettverk av distriktsopera i Norge. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 er imidlertid økningen i bevilgning til OiK kun på 3,1 pst., noe som ikke engang dekker lønnsveksten i 2011. Det er derfor behov for øke bevilgningene for å sikre dagens drift, og på denne bakgrunn foreslår dette medlem å bevilge ytterligere 1,5 mill. kroner til OiK i 2012.

Venstre viser videre til viktigheten av at Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival og -akademi (KKKKA) gis større forutsigbarhet for sin drift, og anmoder om regjeringen vurderer fast tildeling over statsbudsjettet for 2013. I tillegg er dette medlem kjent med at det foreligger planer om å utvikle Kristiansund Sinfonietta til Midtnorsk kammerorkester, noe som vil være en viktig forutsetning for videre utvikling av både OiK og KKKKA. Dette medlem legger til grunn at regjeringen vil komme tilbake til dette i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012.

Opera, KKKKA, Venstre og statsbudsjett

Foto: Faksimile tk 15.11.11