Med kurs mot framtiden

I en replikk tidligere i uken påpeker Else May Botten fra Arbeiderpartiet helt korrekt at Venstre vil avvikle nettolønnsordningen for norske sjøfolk. Det gjør vi av flere grunner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Per E. Braseth-Ellingsen

Foto: Tommy Ødegaard

For det første er nettolønnsordningen en direkte subsidie til landets rederier, og ikke til den enkelte sjøkvinne. Det betyr at regjeringen bevilger 1,6 mrd kroner til en næring som for det første ikke betaler skatt, og for det andre går samlet med flere milliarder i overskudd. Arbeiderpartiets mantra om å bruke de store pengene på de store sakene, og å gjøre skattesystemet "rettferdig" er omtrent like hult som skroget på en katamaran.

For det andre er den eneste reelle grunnen som framføres for å beholde nettolønnsordningen er at "alle andre land har det". Akkurat like sikkert er det at dersom ett land starter avviklingen, så vil de andre følge etter. Ikke minst gjelder det mange av de land som nå sliter økonomisk som for eksempel Hellas, Spania og Italia. Nettolønnsordningen er en ond sirkel hvor mange land subsidierer sin egen næring fordi andre land gjør det samme. Regjeringen såkalte stø kurs er i realiteten å navigere i en ond sirkel.

For det tredje viste en uavhengig undersøkelse i regi av Econ Pöyry, som ble overlevert næringsministeren i fjor vår, at nettolønnsordningen er samfunnsøkonomisk ulønnsom og at det samfunnsøkonomiske tapet på sikt er på nær 1 mrd kroner.

Venstre har en klar profil i sitt alternative statsbudsjett. Det er en kurs mot framtiden. Vi tør omprioritere. Vi tør kutte i ordninger som vi vet ikke kommer til å være bærekraftig i framtiden. I stedet investerer vi tungt i kunnskap, forskning, nyskaping og miljøvennlige løsninger. Det er veien inn i framtiden og det er den kursen vi styrer etter.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**