Liten åpenhet i Søgne kommune

Er åpenhet i kommunen vår viktig, eller er styres Søgne best bak lukkede dører? Brytteva Litleré Moi i Søgne Venstre beskriver i ukens utgave av budstikka hvor begredelig situasjonen er.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Presseforbundets offentlighetsutvalg publiserte nylig en undersøkelse om åpenhet i kommunene.
Her kom Søgnekommune flaut dårlig ut med sju av atten poeng.
Et av kriteriene kommunene ble målt på er om møtene i kontrollutvalget er åpne. For rundt to år siden stilte jeg i Budstikka spørsmål ved hvorfor møtene i kontrollutvalget var lukket.
Stortinget hadde da enstemmig gått inn for at møtene skulle være åpne. Det samme hadde utvalget som utredet bla dette spørsmålet. Likevel valgte kontrollutvalget — med leder fra Høyre – å fortsette med lukkede møter.
Dette selv om det i flere år hadde vært adgang til å gi innbyggerne og pressen adgang til å overvære møtene. Nå kommerdet lovpåbud om åpne møter.

Et annet område kommunene ble målt på er om ansatte som hovedregel har full ytringsrett.
For ikke lenge siden vedtok Søgne kommune en ny åpenhetsplakat hvor ansattes ytringsrett ble regulert.
Venstres forslag om en mer vidtgående åpenhetsplakat fikk ikke støtte. Den vedtatte åpenhetsplakaten ble ikke uventet slaktet av offentlighetsutvalget.

Hvis disse forslagene hadde blitt fulgt opp ville Søgne kommune kommet langt bedre ut i undersøkelsen, selv om mye ville gjenstå. Hvor stor åpenhet det er i en kommune avhenger mye av tradisjon. At Søgne kom svært dårlig ut i offentlighetsutvalgets åpenhetsindeks kommer derfor ikke som noen stor overraskelse. Med holdningen til åpenhet som Høyre og Fremskrittspartiet viser omkring gavene de fikk fra næringslivet i siste valgkamp er det vanskelig å tro at kommunen vil bli bedre de neste fire år.

Hva med å bryte tradisjonen som gjør kommunen til en sinke i åpenhet med de følger dette har for lokaldemokratiet?

Venstre setter folket først, og tar utfordringen om mer demokrati, mer åpenhet!

Brytteva Litleré Moi
Søgne Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**