Mer åpenhet i Songdalen kommune

Venstre tar til orde for å åpne møtene i kontrollutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Jone Nyborg ønsker mer åpenhet i Songdalen

Jone Nyborg ønsker mer åpenhet i Songdalen

Venstre har etterhvert fått med alle parti på Stortinget i å ha åpne kontrollutvalgsmøter i fylkeskommuner og kommuner. I Songdalen kommune er disse møtene pr. i dag lukket.
Vi ser ingen grunn til at Songdalen kommune skal vente på et pålegg fra kommunal- og regionaldepartementet. Vi kan begynne med en gang.

Kontrollutvalgene kan selv bestemme om de ønsker å praktisere åpenhet (kommunelovens § 77(8). Venstre ønsker at ordfører og kommunestyre i Songdalen ber kontrollutvalget åpne møtene sine.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**