Årsmøte i Skien Venstre 2011

Det innkalles til årsmøte i Skien Venstre på Hotell Thon Høyer i Skien 01.12.2011 klokken 18.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kjære medlem av Skien Venstre!

Det innkalles herved til årsmøte torsdag 1. desember 2011 kl. 18.00 på Thon Høyers hotell i Skien.

Dagsorden – årsmøte:
1. Åpning/konstituering av årsmøtet.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen
4. Styrets årsmelding for 2011
5. Styrets regnskap 2011
6. Fastsettelse av kontingent for 2012
7. Budsjett for 2012
8. Valg:
a. Leder (ett år)
b. Organisatorisk nestleder (2 år)
c. Sekretær (2 år)
d. 1 styremedlemmer (2 år)
e. Web ansvarlig (en av de styrevalgte)
f. Varamedlemmer til styret (6stk, alle velges for 1 år)
g. To revisorer
h. Delegater til Telemark Venstres årsmøte.

9. Innkomne forslag.
10. Bystyregruppas og hovedutvalgenes arbeide/referat (kort resyme)
11. Resolusjoner.
12. Eventuelt.

Revidert regnskap, budsjett, årsmelding, valgkomiteens forslag til nye verv og melding om bystyregruppas arbeid utdeles på møtet.

På grunn av servering av mat ber vi om at alle som deltar på årsmøtet om å melde seg på til dette. Påmelding sendes til [email protected] senest 30. november 2011.

Det blir servering av middag ca klokken 2000. Dette dekkes av Skien Venstre, ev drikke betales av den enkelte.

Velkommen!
Vennlig hilsen:

Atle Rui

Foto: Atle Rui

Atle Rui
Leder Skien Venstre

Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være leder, Atle Rui, i hende
senest 30. november 2011.
e-mail: atl[email protected] eller adresse: Nordre Lensmannsv. 23, 3736 Skien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**