Venstre vil bevare legevakta

Nes Venstre støtter ikke rådmannens forslag om å endre dagens legevaktordning på Årnes. I vårt alternative budsjett har vi tatt høyde for en videreføring av dagens ordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Legevakten i Nes i Akershus

Foto: Sesselja Bigseth

I rådmannens forslag til budsjettet for 2012, er det lagt inn et kutt på halvannen million kroner for legevakta ved at man kjøper nattjeneste hos en annen legevakt. I Raumnes i dag går Borghild Holtung, tillitsvalgt for sykepleierne ved Nes legevakt, ut mot rådmannens forslag.

— Hvor mange ganger skal man måtte kjempe for legevaktas eksistens, uten at man har klart å skaffe et reelt alternativ. Denne evige trusselen om nedleggelse skaper problemer med rekruttering av personell, sier Holtung til avisa.

Nes Venstre forstår frustrasjonen blant de ansatte og ønsker å understreke at Venstre står fast ved vårt valgkampløfte om å opprettholde legevakten på Årnes.

Venstre har vært tydelig på at vi ønsker legevakta for nesbuene lokalisert på Årnes. Vi ser det som en trygghet for bygdas innbyggere å ha lokal legevakt innad i kommunen, ikke minst på nattestid. Venstre har derfor fjernet rådmannens kutt i legevakta i vårt alternative budsjett for 2012 og legger opp til en videreføring av dagens ordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**