Venstres budsjett for 2012

I Venstre sitt alternative budsjett prioriteres helsesøstertjensten og etterutdanning for lærerer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Hilmar Flatabø

Foto: TB

Budsjettet som Venstre legger frem er et stramt budsjett som tar inn over seg den økonomiske situasjonen i Tønsberg, men samtidig et budsjettforslag som ser fremover.

Venstre har i flere år prioritert midler til helsestasjonene/helsesøstertjenesten. Tønsberg har fremdeles et stort udekket behov innenfor denne sektoren, og Venstre vil derfor også i årene som kommer prioritere denne sektoren. Helsestasjonen hjelper gravide, småbarnsfamilier og ungdommer, men er også viktige i det forebyggende arbeidet innenfor rusfeltet. Rusplanen som Tønsberg kommune har vedtatt, slår fast at et svært billig og effektivt tiltak for å jobbe forebyggende mot rusmisbruk er å styrke helsestasjonene.

Elev, elever, skole, lærer, utdanning

Foto: Microsoft

Midler til videre og etterutdanning er også viktig for Venstre, og det er her partiet bruker mest penger. Barna er vår fremtid, og vi som kommune er forpliktet til å oppdatere og etterutdanne de som skal gi barn og ungdom i Tønsberg viktig lærdom med seg videre i livet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**