Venstre vil at Hurum skal bli best på åpenhet

I kommunestyremøtet 13. desember ber Geir Stave (V) om at kommunestyret går inn for en gjennomgang av kommunens rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i Åpenhetsindeksen 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


INTERPELLASJON
til kommunestyremøtet i Hurum 13. desember 2011

BEST PÅ ÅPENHET?

Ordfører,

Det vises til undersøkelsen Åpenhetsindeksen 2011, utført av Norsk Presseforbunds Offentlighetsutvalg og referert på Norsk Journalistlags hjemmesider .

Undersøkelsen viser at kommunen får følgende score:
1. Postjournal på Internett 2/2 poeng
2. Søkefunksjon i nettjournalen 1/1 poeng
3. Informasjon om offentlighetsloven 2/3 poeng
4. Klikkbare møtedokumenter 1/1 poeng
5. Kontaktopplysninger til politikere 2/2 poeng
6. Ytringsfrihet 1/1 poeng
7. Reglementsfestet taushetsplikt bak lukkede dører 0/1 poeng
8. Hovedregel om åpne dører i kontrollutvalg 0/1 poeng
9. Klikkbare dokumenter som ikke er unntatt fra innsyn 0/1 poeng
10. Antall dager brukt for å behandle innsynskrav 5/5 poeng

Til sammen får kommunen 14/18 mulige poeng. Dette er veldig bra, men det er likevel et par punkter der Hurum kan bli enda bedre. Disse forbedringene kan gjøres med små grep og uten store kostnader. Målet må være å bli best i landet på åpenhet.

For Venstres del er åpenhet et viktig demokratisk poeng. Kommunen er til for borgerne, og borgerne skal ha anledning til å kontrollere styret. Det er også et selvstendig poeng at kommunens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren og at nettsidene skal yte borgeren enkel og god hjelp.

Vil ordføreren ta initiativ til å forbedre kommunens resultater på indikatorene på Åpenhetsindeksen 2011, slik at åpenheten bedres og kommunens score økes neste år?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret går inn for en gjennomgang av kommunens rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i Åpenhetsindeksen 2011.

Geir Stave

Foto: Hurum Venstre

Verket, 5. desember 2011

Geir Stave,
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**