Vil ha stemmerett for 16-åringer

Et utvalg som ble ledet av Trond Viggo Torgersen leverte idag sin innstilling om unges makt og medvirkning. Venstre mener det er all grunn til å takke ungdommens maktutredning for konkrete forslag som skal til for å styrke unge menneskers medvirkning, rettsstilling og personvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Trine Skei Grande og Venstre mener at Alexander Ski Aasberg og andre unge skal få stemme det året de blir 16 år.

Trine Skei Grande og Venstre mener at Alexander Ski Aasberg og andre unge skal få stemme det året de blir 16 år.
Foto: Kjartan Almenning

Venstre håper stemmerett for 16-åringer kan bli en realitet selv om utvalget ikke konkluderer i dette spørsmålet. Det handler om mer åpenhet og mer demokrati — også for unge mennesker.

Venstre er spesielt tilfreds med at utvalget peker på viktigheten av demokratiopplæring i skolen, at barns personvern foreslås styrket og at barnevernsbarns rettsstilling styrkes.

– Utvalget foreslår et nytt, bredt demokratifag som kan ivaretas viss vi utvider og styrker historiefaget i skolen slik Venstre har tatt til ordet for, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

– Selv om utvalget ikke konkluderer på stemmerett for 16-åringer, er dette et spørsmål om mer demokrati også for unge mennesker. Ungdom som må betale skatt og kan fengsles, bør også gis mulighet til å påvirke politikken, sier Skei Grande som tidligere har foreslått stemmerett for 16- åringer i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**