Debut for June Marcussen i kommunestyret

I kommunestyrets siste møte i år møtte June Marcussen som vara for Venstre. Det var hennes første kommunestyremøte, men huen gjennomførte på en meget god møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

June Marcussen

Foto: Tor Granerud

Allerede i første sak var hun på talerstolen som første taler. Det var heller ingen hvilken som helst sak. Forslalget var å slå sammen Dypvåg og Gjeving skoler, og å utsette til marsmøtet hvilken av skolene som skulle legges ned. Venstre synes ikke det er riktig å bestemme skolenedleggelser som en del av budsjettdebatten, med kort tid på vurdering og manglende grunnlag for å ta en avgjørelse. Derfor foreslo Venstre å beholde begge skolene. Men hun fikk dessverre bare tilslutning fra to andre representanter.
Videre måtte hun på talerstolen i budsjettdebatten. I og med at skolesammenslåing allerede var vedtatt, fremmet ikke Venstre sitt alternative budsjettforslag. June fikk allikevel poengtert at pangene en nå sparer på sammenslåingen, burde brukes på barn og unge på en annen måte. Venstre har vært sterkt kritisk til at halvannen million kroner skulle bevilges til omsorgsavdelingen, da det betyr at den andre store sektoren, oppvekst, får tilsvarende mindre, og at det er et brudd på de føringer vi har holdt oss til siden omorganiseringen for noen få år siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**