Fikk gjennomslag i budsjettet

Manglende samarbeid mellom de rødgrønne partiene i bygda førte til at opposisjonspartiene Venstre, Høyre, KrF, i samarbeid med Senterpartiet, fikk støtte for vårt alternative budsjett for 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I forbindelse med formannskapsmøtet for to uker siden la Venstre frem vårt alternative budsjett for 2012. Siden den gang har vi i samarbeid med Høyre, KrF og Senterpartiet blitt enig om et felles budsjett for 2012.

Øystein Smidt

Foto: Sesselja Bigseth

— Sp gikk i samarbeid med oss andre borgerlige partier for å få flertall for et betinget tilskudd til Nes Arena. Det er likevel mange brikker som skal på plass før dette prosjektet kan realiseres, sier Øystein Smidt, som har forhandlet om budsjettet på vegne av Venstre.

— Det var mange av sakene som Venstre primært ønsket å få med i budsjettet som det ble flertall for, forteller Øystein.

Fellesbudsjettet fra V, H, KrF og Sp ble lagt frem under kommunestyret i går. Dette fikk støtte fra Fremskrittspartiet, og budsjettet fikk dermed flertall.

Dette er sakene Venstre ønsket, og fikk, flertall for:
* Støtte til garderobeanlegget for Raumnes og Årnes IL
* Støtte til Nes Arena
* Økt tilskudd til lag og foreninger,
* Økning i lærerttettheten
* Oprettelse av småjobbsentral for ungdom
* Penger til oppstart på kommunens klimaplan

Omsorg, vedlikehold og åpenhet
Under verbalforslagene fikk Venstre dessuten gjennomslag for at rådmann skal sørge for en utredning av omsorgstrappen i Nes, gi en oversikt over vedlikeholdsetterslepet både på veg og bygninger, og se på muligheten for å styrke åpenheten i Nes-politikken ved å overføre kommunestyremøter via Web-TV.

Venstre kan med andre ord være godt fornøyd med hvordan denne valgperioden har startet. Til tross for at vi sitter i opposisjon og kun har 2 av 35 representanter i kommunestyret, har vi fått gjennomslag for en rekke av punktene vi gikk til valg på. Vi tør påstå at Venstre-velgere får mye igjen for stemmene sine!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**