– Den viktigste ressursen er menneskene

– Den viktigste ressursen vi har i denne kommunen er ikke penger, det er ikke bygg, det er ikke symboler eller bedrifter, det er menneskene, sa Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) da han la frem kulturbudsjettet i dagens kommunestyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hele Finnanger Sandsmarks innlegg

 Per Magnus Finnanger Sandsmark er leder av Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold i Halden.

Per Magnus Finnanger Sandsmark er leder av Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold i Halden.
Foto: Helge Eek

Ordfører. Først må jeg få takke for kommunestyrets tillit til å la meg lede Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Det er en viktig, spennende og ikke minst krevende oppgave. Krevende både fordi Haldens kultur- og idrettsliv i hele sin bredde og mangfold fortjener å bli sett og hørt av oss politikere, men og fordi kommunen har havnet i et økonomisk uføre der vi må prioritere noe fremfor noe annet, i stedet for å si ja takk — begge deler.

Den viktigste ressursen vi har i denne kommunen er ikke penger, det er ikke bygg, det er ikke symboler eller bedrifter, det er menneskene. Det er menneskene som er Haldens viktigste ressurs.

Derfor beholder vi de utøvende personalressursene i kulturenheten og vi beholder Blåseensemblet. Fordi mennesker har noe penger ikke har. Mennesker har kompetanse. Med den kompetansen vi har i kulturenheten kan vi støtte opp om det frivillige kulturlivet med ideer, erfaring og hjelp til å søke støtte andre steder. Den kompetansen forsvinner om vi ikke tar vare på den. Derfor håper jeg at når oppgaver og en stilling fra kulturenheten flyttes til sentraladministrasjonen at kulturplanen og barne- og ungdomsplanen blir ivaretatt på en god måte.

Også haldenserne, særlig barna og ungdommene, er en viktig ressurs for Halden. Vi leverer det største og mest offensive kulturbudsjettet denne høsten. Derfor beholdes Rockehuset, Ungdomsklubben og Venstre og de andre posisjonspartiene gir tilbake den halve stillingen og ferieklubben som Arbeiderpartiet har tatt fra ungdommene. Samtidig tar vi vare på korpsene, gir gratis kulturkort til alle i ungdomsskolen som første kommune i landet, beholder en åpen svømmehall og sikrer gratis halleie for barne- og ungdomsidretten.

Flertallspartiene setter av en million kroner til frivillighet, lag og arrangementer etter søknad og gir Black Box og Konservativen til kulturlivet slik at de får sitt eget hus, sine egne øvingslokaler. Det er det bare vi i samarbeidspartiene som gjør.

Men vi har noen utfordringer i kulturlivet i Halden. Vi scorer fjerde dårligst i landet på museum, kulturskole og bibliotek. Disse tre områdene har blitt vanskjøttet av politikerne i Halden. Det må vi få stanset, derfor prøver vi med tiltak for å øke utlånet fra biblioteket, få redusert de årelange ventelistene på gitar på kulturskolen og gir museet et velfortjent ekstratilskudd.

Også må vi huske: Vi får ikke et bedre kulturliv uten at folk går på de arrangementene som er. Jeg håper kommunestyret kjenner sin besøkelsestid og prioriterer å oppsøke kulturarrangementer, og kanskje gi dette i julegaver i år.

Dette er et trangt, men offensivt budsjett. Dette er et budsjett som legger grunnlaget for fremtidens Halden. For det er vår oppgave: Å prioritere ressursene rett. Det gjør vi, syns jeg da.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**