Rådmannen finner inndekning – dagens budsjettgjenganger

Dagens budsjettdebatt i Risør var før pause preget av en rekke tilleggsforslag. Like før pause entret rådmannen talerstolen og viste til at det lå på bordet nær 40 tilleggsforslag uten inndekning – dvs at det ved forslagene enten lå et ønske om at rådmannen skulle finne inndekning eller at inndekning skulle skje innenfor budsjett?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Debatten så langt viser med andre ord klart at det nye bystyret gir all makt til rådmann, som dermed står fritt til å finne inndekning – noe som også i praksis kan skje der hvor de ulike partiene ideelt sett ønsket å styrke tjenestetilbudet.

Politikk er å ville – og det ser det ut til at dagens bystyre ønsker, men samtidig er bystyret lite villig til å prioritere, en vesentlig forutsetning for det å ville.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**