Aladdin-seier for Venstre

Torsdag ble handlingsprogram og budsjett for behandlet i bystyret. Venstre har lenge kjempet for å bevare Aladdin, og i møtet foreslo vi å utsette salget slik at byggets fremtid kan vurderes på nytt i forbindelse med ny kulturstrategi. Etter flere runder fikk Venstres forslag flertall i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det tar lang tid å bygge opp gode fagmiljøer, men kan ta kort tid å rive dem ned. Derfor vil det være uklokt å selge Aladdin nå. Det er få andre steder i byen som er like godt egnet til å huse dette miljøet.

Venstres forslag, som til slutt fikk flertall i bystyret, lyder:

“Salg av Aladdin utsettes. Fremtidig bruk av Aladdin vurderes i forbindelse med utarbeidelse av ny kulturstrategi i 2012.”

Aladdin inneholder i dag et aktivt og allsidig fagmiljø. Sørnorsk filmsenter, Cinemateket, Norsk forfattersentrum, Norsk skuespillerforbund, Penelopefilm og fem freelancere/grupperinger innenfor turneteater, filmproduksjon, kultur- og festivalproduksjon driver sin virksomhet i bygningen. Kommunen har vedtatt å selge bygget, men med et så levende miljø er det relevant å tenke om igjen om Aladdins fremtid, både for å sikre gode kår for institusjonene som allerede finnes der, og for å vurdere videre utvikling.

Vi ønsker mer liv i Kvadraturen, og da er kulturlivet et viktig element. Kulturaktivitetene i Aladdin skaper liv og bidrar til å gjøre Kvadraturen unik. Aladdin ligger midt i byens kulturakse mellom torget og Odderøya, og er med på å binde Kilden sammen med byen.

Kristiansand Venstre ønsker at Aladdin fortsatt skal brukes til kulturformål, og håper nå at bystyrets vedtak gjør at saken igjen vurderes med utgangspunkt i viktigheten av byggets plassering og det aktive og brede fagmiljøet som i dag er etablert der.

I tillegg fikk Venstre flertall for et forslag om å få fortgang i ferdigstillelsen av taket over scenen i Ravnedalen, samt forslaget om å innføre en årlig skoledebatt i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**