Historisk vedtak da bystyret nektet å gi konsesjon til fritidseiendom

Bystyrets flertall (AP og Rødt) fattet med 14 mot 13 stemmer et historisk vedtak da bystyret torsdag vedtok å nekte Kari Moe Dalen og Karl Tore Dalen konsesjon til bruk av en fritidseiendom på Langsand til fritidsformål. Mindretallet stemte for Dag Jørgen Hveems (V) forslag om å gi konsesjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstres Dag Jørgen Hveem talte for døve ører i AP og Rødt da han argumenterte for å gi konsesjon til fritidsformål for en fritidseiendom på Langsand

Venstres Dag Jørgen Hveem talte for døve ører i AP og Rødt da han argumenterte for å gi konsesjon til fritidsformål for en fritidseiendom på Langsand
Foto: Runar Nes

Bystyrets vedta står i kontrast til fylkesmannens avklaring i saken hvor det fastslås at den aktuelle fritidseiendommen faktisk er en fritidseiendom.

Jeg synes dette er et utrolig negativt vedtak, som ikke bør bli stående sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar. Med en så klar presisering fra Fylkesmannens side burde det være uproblematisk å gi konsesjon til fritidsformål, noe også rådmannen burde fremmet i en ny innstilling til bystyret.

Jeg er ikke spå opptatt av “jussen” i dette spørsmålet, for sunn fornuft sier meg at dette burde vært plankekjøring, men slik ble det ikke når Arbeiderpartiet og Rødt får mulighet til å bestemme sier Willy Thorsen (V).

Finansavisen har også omtalt vedtaket – følg linken her og flere aviser er i siget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**