Nytt kunstgress i Saltnes lagt inn i økonomiplanen for 2013

I hele valgkampen stod Venstre på for å sette fokus på at Saltnes er “den glemte kommunedelen” i Råde. Nå har innbyggerne i Saltnes selv satt foten ned ovenfor det de føler er en klar forskjellsbehandling blant annet gjennom å sondere terrenget for et eget Saltnes IL. Dette signalet har kommunestyret oppfattet, og i 2013 kan det bli nytt kunstgress i Saltnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Nytt kunstgress i Saltnes lagt inn i økonomiplanen for 2013.

Nytt kunstgress i Saltnes lagt inn i økonomiplanen for 2013.

– Alle i kommunestyret var enige om at noe måtte gjøres med kunstgressdekket i Saltnes som er helt nedslitt, forteller Venstrerepresentant Elisabeth Krathe Steve — Derimot var det noe uenighet om hva som skulle gjøres når.

Elisabeth Krathe Steve

Elisabeth Krathe Steve
Foto: CHL

For mens de øvrige partiene ville ha nytt kunstgress i 2013, ville Arbeiderpartiet ha et brukt i 2012. — Vi valgte å vente til 2013, fordi da kan vi bevilge penger til et nytt flott dekke som vil vare i mange år ved budsjettbehandlingen høsten 2012. Vi mente Arbeiderpartiets ønske om å kjøpe brukt i 2012 ikke var noe godt alternativ da det var usikkerhet om vi fikk tak i et brukt dekke. Samtidig har vi fått signaler om at Saltnesingene heller ville vente et år til for et nytt dekke som vil vare i mange år i stedet for å hastekjøpe et gammelt dekke som snart må byttes uansett.

Kommunestyret innvilget 25.000,- til forprosjektering for et nytt kunstgress for 2012, og vedtok å legge inn kunstgress i 2013-års økonomiplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**