Kjære Venstre — venner

Det er tid for å takke for i år og for å ønske hverandre vel blåst etter en begivenhetsrik høst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Skien Venstres valg av ” side” avstedkom mer enn ett etterspill ( slik jeg har fått erfare det). Men jeg syns det fra mitt ståsted er viktig å si at slik jeg oppfatter samarbeidet internt i posisjonen, fungerer det respektfullt og bra. Det betyr så absolutt ikke at jeg er enig i alt flertallet beslutter. Langt i fra. Og ikke alle arbeidsmåtene heller, bl a har det i år blitt altfor liten tid til budsjettarbeid; vi kom for sent i gang. Men foreløpig har det politiske arbeidet og de vedtak jeg har vært en del av, ikke gått på min integritet løs, så da velger jeg å påvirke så langt mulig og deretter opptre lojalt ( kun ett ” sidesprang så langt J ) Og vi ser alle at våre representanter har masse å bidra med. Så det er fortsatt hyggelig å tilhøre Venstre!

For meg er det et uttrykt ønske og mål både å fremme Venstres synspunkt og å få til tverrpolitiske løsninger som vi kan enes om på tvers av de etablerte blokkene. Dette blir en utfordring. Men under budsjettarbeidet i utvalgene var det faktisk for en stor del enighet på tvers, og budsjettdebatten i bystyret ble av de mer rolige, med få om noen demonstrasjonsforslag.

Slik jeg ser det, blir det en viktig del av vårt politiske arbeid framover nettopp å lykkes med denne to- delte oppgaven; slik Kenneth i sitt første bystyremøte så glimrende fikk til ; å profilere en god Venstresak ( el- biler ) og få et enstemmig bystyrevedtak. Fantastisk!

Så får vi hjelpe hverandre til å prioritere saker som løfter fram Venstres politikk, samt arbeide for å påvirke både mot ” øst og vest”.

Julehilsen Signy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**