Venstre med verbalforslag om hjemmebasert rehabilitering i busjettmøtet 20.desember

Hjemmebasert rehabilitering må styrkes for å møte de nye helseutfordringene. Venstre fikk tilsutning i bystyret om et verbalforslag der Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak for bystyret i løpet av første halvår 2012 om oppstart arbeid med plan habilitering og rehabilitering og der hjemmebasert rehabilitering er innarbeidet i forslag til mandat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Verbalforslaget med innledende begrunnelse kan leses her:

Verbalforslag
Hjemmebasert rehabilitering må styrkes for å møte de nye helseutfordringene

Bystyret ber administrasjonen legge frem en sak for bystyret i løpet av første halvår 2012 om oppstart arbeid med plan habilitering og rehabilitering og der hjemmebasert rehabilitering er innarbeidet i forslag til mandat.

Begrunnelse:

Bystyret har tidligere vedtatt at det skal utarbeides en egen plan for habilitering og rehabilitering.

Hjemmebasert rehabilitering, såkalt hverdagsrehabilitering, vil være et viktig satsingsområde fremover. Erfaringer med denne måten for behandling er gjort i andre kommuner i Norge og i Norden for øvrig, og har vist god effekt for pasientene det gjelder og for tjenesteyter. Særlig omtalt er den såkalte “Fredericiamodellen”.

Formålet er å gi et tverrfaglig tilbud umiddelbart når behov oppstår, som etter utskriving fra sykehus. Innsats fra pleietjeneste, nødvendig medisinsk hjelp, trening og aktivisering settes inn samtidig for å oppnå best mulig effekt. Hverdagsrehabilitering i brukerens hjem og nærmiljø bidrar til at bruker kan klare seg best og lengst mulig i eget hjem

Resultater har vist at funksjonen bedres raskere og funksjonsnivå holder seg stabilt over tid, og aldersbetinget funksjonsnedsettelse kan utsettes.

Ragnhild Helseth
Gruppeleder
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**