ARS Sørreisa mest kostnadseffektivt

-Det er kostnadseffektivt i et planperspektiv at Luftforsvarets kontroll — og varslingsskole (LKVS) og nasjonalt Programmerings senter (PS) for kontroll og varsling legges til CRC Sørreisa, skriver Rolf Austgard i en kommentar til viseadmiral Bruun-Hanssens innlegg i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Viseadmiral Bruun-Hanssen og CRC Sørreisa
Av Rolf Austgard, Leder av Målselv Venstre

I ordskifte om CRC Sørreisa har viseadmiral Haakon Bruun-Hanssen, sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) et innlegg om Sammenslåing gir nødvendig militær effekt — CRC Sørreisa legges ned og funksjonen overføres til FOH Reitan. Siden det i ytringen kan forståes at det fra FOH på Reitan skal gjennomføres offensive luftoperasjoner, vil det være interessant å få utdypet hvor, hvorfor og hvor dette er forankret politisk.

Litt overraskende drar viseadmiralen inn i debatten at under den kalde krigen spilte NATOs Combined Air Operation Centre (CAOC) i Bodø en avgjørende rolle for å lede luftstriden i våre nærområder. Den kalde krigen regnes å være over i 1991 med CFE avtalen (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe), mens CAOC Reitan ble opprettet i 2000 og nedlagt i 2008.

På grunn av teknologi, effektivisering og kostnad har NATO redusert antall statiske CAOCer. CAOC Finderup i Danmark skal i fredstid sikre en effektiv luftovervåkning over dansk, britisk, norsk og islandsk luftrom og havområdene mellom disse. En CAOC som skal flyttes til Udem i Tyskland. En CAOCs oppgave er ytterligere å planlegge og utkjempe slag innenfor rammen av en kampanjeplan gitt av NATO Air Component Commander. CRC Sørreisa leverer et evaluert luftbilde til NATO og FOH, utøver varsling, luftromskontroll og kontroll med tildelte luftstridskrefter.

CRC Sørreisa er oppgradert for NATO midler og får installert NATOs nye Air Command And Control System (ACCS). Et system som vil effektivisere overvåkning, taktisk planlegging og gjennomføring av luftoperasjoner. ACCS har totalt den formidable kostnaden på 1.5 tusen milliarder Euro. Hvis CRC Sørreisa skal flyttes til FOH Reitan må dette gjøres med nasjonale midler, til et anlegg som ble nedlagt i 1999 fordi det var for kostbart å oppgradere.

Det er kostnadseffektivt i et planperspektiv at Luftforsvarets kontroll — og varslingsskole (LKVS) og nasjonalt Programmerings senter (PS) for kontroll og varsling legges til CRC Sørreisa, som i NATO får betegnelsen ARS (Air Control Centre-Recognized Air picture Production Centre-Sensor Fusion post). CRC Sørreisa har allerede plass til LKVS, PS og et nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) i sin infrastruktur. En samling av luftoperativ kompetanse i Gumpen vil være fremtidsrettet, kompetanseutviklende og sikre at FOH gjennom ARS og NAOC Sørreisa kan lede hele bredden av luftoperasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**