Lokalpolitikk – Budsjett 2012

Vi har nå vært gjennom en høst med valg, forhandlinger og til slutt nå budsjettet for Askøy kommune for 2012. I Venstre har vi vært grundige i vårt arbeid med de ulike delene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Arild Raftevoll

Foto: Maiken Raftevoll

I kommunestyrets møte 15. desember la vi fram et forslag til budsjett hvor våre prioriteringer er klare. Rammen til undervisningsområdet må styrkes, etter vårt syn.

Vi har etterlyst en prioritering av undervisningssektoren slik at vi kan nå undervisningssjefens mål om at «gullet skal hem». Dette ønsker Venstre, i likhet med de andre partiene, men det er vi som viser dette ved å prioritere skolen først i budsjettet.

For å nå målet om at «gullet skal hem», må vi ta vare på de dyktige lærerne. I kampen for en bedre skole der flere fullfører skoleløpet og flere elever lærer mer, er det å rekruttere lærere og holde på lærerne vi allerede har en av de største utfordringene vi står overfor i skolepolitikken i årene som kommer.

Vi er nødt til å heve statusen til lærerne slik at flere velger å utdanne seg til et av de viktigste yrkene i landet vårt. Vi må også sette i gang tiltak som fører til at flest mulig lærere vil stå lengst mulig i jobben sin. I følge en undersøkelse fra Utdanningsforbundet er det bare 12-15 % som planlegger å stå i jobben til de blir 67. Det er for lite for å dekke fremtidens behov for lærere. Sulteforing av undervisningssektoren er definitivt ikke svaret.

Venstre vil at kommunene og staten, sammen, går inn og gir tilbud om etter- og videreutdanning, bedre lønns- og ferievilkår og redusert arbeidstid for eldre slik at vi ikke står uten lærere for de kommende generasjonene. Staten må øke sin andel av betalingen av etter- og videreutdanning slik at en slik satsing ikke går utover tjenestetilbudet til innbyggerne i vår kommune. Å satse på lærerne er å satse på eleven.

Dette handler selvsagt ikke bare om rene penger inn i undervisningssektoren og det er andre områder som også trenger politikernes fokus i kommende år. Vi har en «Samhandlingsreform» vi skal arbeide med, hvor kommunen skal ta et større ansvar for helse arbeidet. Dette vil føre til omlegginger innenfor pleie og omsorg. Det vil bli arbeidet med en skolebruksplan, for å se om vi bruker midlene innenfor sektoren rett. Vi har et samarbeid med Region råd vest om drift av kommunale tjenester. Og vi må se på hvordan vi driver våre kommunale tjenester.

Venstre vil være aktiv bidragsyter i disse debattene og forsøke å trekke posisjonen i riktig retning. Venstre vil drive kommunen smartere, slik at vi får mer ut av hver krone.

Arild Raftevoll
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**