Riktige tall om bybanedrift

Samferdselssjefens opplysninger om 500-millioner sprekk på bybanedriften er avvist. Notatet som ble gitt til Stavanger Aftenblad medførte følgende overskrift: “Kan ha bommet med 500 millioner”. Nå er det klart at disse tallene er feil. -Dokumentasjon som nå er lagt fram har tilbakevist
påstanden. Driftskostnadene er innenfor de rammene som har vært forespeilet hele tiden, sier Venstres Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen bybane skinner

Foto: Tore B. Kallevig

“Gjennomgangen viser at det var ikke grunnlag for å hevde at de årlige driftskostnadene for bybanen var 500 mill kr feil.” skriver fylkesrådmannen i sin vurdering.

-Dette er betryggende og noe vi hadde fått kunnskap om tidligere, sier Solum Larsen, han viser til de rammene som lå konseptvalgutredningen. -Interessant er det jo nå, at når disse feilaktige påstandene er tilbakevist så argumenterer bybanemotstandere med at driftskontnadene ikke var så viktige likevel… Det har selvsagt sammenheng med at disse påstandene om atronomiske driftkostnader, ikke lenger kan brukes som argument mot bybaneløsningen.
-Vi må forholde oss til at det er enkelte som er mot bybane uansett hva utredninger viser.

Feilene i samferdselssjefens tall foredeler seg i følge bybanekontoret slik:

1. Avrunding av store tall til spenstige påstander. Det er en forskjell mellom 500 (eller ofte uttrykt som "en halv milliard i året") og 442 mill kr på 58 mill kr. Dette er et tall som ikke er begrunnet med annet enn oppmerksomhetsverdi. Dette utgjør 58 mill kr av de 500 mill kr.

2. Avskrivning infrastruktur inngår i tallet fra KVU Bergensregionen. Det er ikke relevant er å ta en slik størrelse med i det hele tatt i denne sammenheng. Dette utgjør 185 mill kr av de resterende 442 mill kr.

3. Tallet fra KVU Bergensregionen inneholder en dobbelttelling av avskrivning og vedlikehold av vognmateriell. Bybanekontoret har fremlagt dokumentasjon på dette, mens samferdselssjefen foreløpig ikke har kunnet verken avkrefte eller verifisere dette. Dette utgjør 120 mill kr av de resterende 257 mill kr.

4. Sammenligningen skal gjøres med samme referanseår for alle størrelser. Ved 3% årlig over tre år for KVU Jærens kostnadsangivelser utgjør dette 9% av (279 + 59) mill kr. Dette utgjør 30 mill kr av de resterende 137 mill kr.

5. Det påvist at den fremlagte sammenligningen i utgangspunktet har ignorert estimatene for kostnader for drift og vedlikehold av infrastruktur som finnes i KVU Jæren og tilhørende beregninger. Disse må medtas for i det hele tatt å kunne gjøre en sammenligning. Dette utgjør 59 mill kr av de resterende 107 mill kr.

6. Forskjell utgjør ut fra dette 48 mill kr, i stedet for de 500 mill kr som fremsatt i medieoppslagene.

Les hvorfor tallene var gale her >> og de feilaktige vurderingene her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**