Hyggelig at Rødt nå følger opp Venstres ønske om økt åpenhet

Spørsmål om større politisk åpenhet og tilgjengelighet og tilgjengelighet for publikum er viktig for Venstre. Tema har vært en gjenganger for Risør Venstre og vi har hatt mange oppslag om dette på vår hjemmeside. Det er derfor hyggelig at rødt nå følger opp i våre spor sier Stian Lund (V) i en kommentar til avisoppslag i AAB.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Velkommen etter, sier Stian Lund

Velkommen etter, sier Stian Lund
Foto: Runar Nes

Som de fleste forlengst har fått med seg fremmet Venstres Jan Einar Henriksen i sin tid forslag om åpne møter i formannskap og hovedutvalg, noe vi tar som en selvfølge i dag. Venstre gikk også i bresjen for Internet overføring av bystyremøtene og hovedutvalgsmøtene, og åpne møter i alle utvalg, også kontrollutvalg.

I forbindelse med første overføring av bystyremøtene på Internet uttalte daværende varaordfører Jan Einar Henriksen (V) bl.a. “Det er fortsatt for mange beslutinger som tas i lukkede rom, og det er faktisk ikke full åpenhet før alle politiske møter er tilgjengelige for alle – også på Internet”. Sitat fra Risør Venstres hjemmeside desember 2010.

Når dagens politiske flertall legger alle komitémøtene til samme tid får ikke publikum lenger noen åpen og god tilgang til hva som faktisk skjer i de politiske komitémøtene. Det er også utenkelig at lokalpressen med sine ressurser klarer å følge med på alle møtene og dermed blir referatene svært begrensede og det er å gå motsatt vei i forhold til Venstres ønske om større åpenhet. Det er etter min og Venstres mening svært beklagelig, og et klart tilbakeskritt avslutter Stian Lund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**