Frognskolen i toppklasse, men hvor lenge?

-Budsjettet som Høyre-flertallet vedtok for 2012 gjør det vanskelig å holde kvaliteten i skolen oppe, mener Venstres Erik Lundeby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Skolene i Frogn må stramme inn 4 millioner fra 2012.

Skolene i Frogn må stramme inn 4 millioner fra 2012.
Foto: Frogn kommune

Frognskolen ble i siste runde med nasjonale prøver i skolen nummer 11 i Norge når det gjelder gode resultater. Dette er Frogn Venstre svært tilfreds med.

-11.plassen i Norge går til elevene, til dyktige lærere og til god skoleledelse i Frogn, sier Lundeby, og peker på at resultatet har vært mulig fordi det har vært politisk vilje til å satse på skolen.

Venstre har i en årrekke arbeidet for ressurser til skolen. Skolen har kommet godt ut av år med stramme budsjetter. Der andre kommuner har trukket ressurser ut av skolen, har Frogn beholdt ressursene og utviklet skolen. Det ser vi resultatet av nå.

I budsjettet Senterpartiet, Høyre, KrF og FrP vedtok for 2012 er skole kuttet med 4 millioner. 1,25 millioner er kutt på grunn av færre elever, resten er kutt i tjenesten.

 Venstres gruppeleder Erik Lundeby

Venstres gruppeleder Erik Lundeby
Foto: Ivar Ruud Eide

-Skolen har ingen mulighet til å gjennomføre et slikt kutt uten færre lærere, sier Lundeby, og frykter at det vil gå ut over muligheten til tilpasset undervisning for både de svakeste og de sterkeste elevene.

Venstre frykter at grupper vil bli slått sammen til store klasser på Dyrløkkeåsen og Drøbak. Det vil bli færre voksne som kan fange opp sosiale problemer, og færre lærere som kan satse ekstra på basisfagene.

Lundeby peker på at det er kommende generasjoners kunnskap som skal sikre velferden på lengre sikt, og utfordrer partiene som vedtok budsjettet for 2012 til å svare for sin nedprioritering av skolen.

-Hvor langt ned fra norsk toppklasse kan skolepartiet Høyre leve med at Frognskolen faller i denne kommunestyreperioden? avslutter han.

Les Erik Lundebys innlegg i Amta 30.12.2011 om denne saken her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**