Innlegg: Ja til valgfri bruk av PC

Leder av Vest-Agder Unge Venstre, Magne Bartlett, har i dag et innlegg i Fædrelandsvennen. Der oppfordrer han universiteter og høgskoler til å tillate studenter som ønsker det, å benytte PC ved skoleeksamen. – For de studentene som gikk ut av VGS etter 2009 er det spesielt problematisk, skriver Bartlett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Magne Bartlett i debatt

I disse dager avlegger studenter landet over eksamener i alt fra religion til programmeringsrelaterte emner. Man skulle kanskje tro at disse emnene ikke har noe til felles, men det er feil. For selv om man har fått det meste over på PC i næringslivet i løpet de siste 20 årene, må studenter som ikke har helsemessig grunn til noe annet fortsatt skrive sine skoleeksamener for hånd.

Vi lever i en stadig mer IT-basert verden, og mange tjenester og ordninger er blitt digitalisert som for eksempel aviser og banktjenester. Ved innføringen av den siste utdanningsreformen i 2006 ble det også obligatorisk for alle elever som går på videregående skole å bruke PC i sitt skolearbeid. Det betyr at alt i den videregående skolen i dag gjøres elektronisk, selv skoleeksamen blir gjennomført på PC.

Universitetene og høgskolene følger derimot ikke etter. Jeg skulle ønske det kunne bli valgfritt hvordan man ønsker å avlegge skoleeksamen slik at studentene selv kan bestemme om de ønsker å skrive eksamen for hånd eller på PC. Problemet for mange av dagens studenter er nemlig at alt annet gjøres elektronisk og for de studentene som gikk ut av VGS etter 2009 er det spesielt problematisk siden vi har gjort alt på PC fra vi begynte på videregående, og det eneste veldig mange av oss skriver for hånd er skoleeksamen. Det har ikke kommet noen voldsomme krav om bruk av PC ved skoleeksamen enda, men etter hvert som flere og flere kull som gitt ut av VGS etter 2009 begynner på universitetet vil stadig flere ønske å kunne avlegge skoleeksamen på PC.

Ja til valgfri bruk av PC ved skoleeksamen!

Magne Bartlett, Leder Vest-Agder Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**