Det avholdes snart årsmøte i Eidsvoll Venstre

Vi minner om årsmøtet i Kafè Henrik, Eidsvoll Sentrum 5. januar kl. 18:30. Hovedtema er oppvekstmiljø. Vi får bl.a. besøk av Harald Djupvik som vil dele sine erfaringer med oss. Som alle Venstre-møter, er dette også åpent for alle interesserte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møteplan

1. Åpning og konstituering
2. Godkjennelse av innkalling og saksliste
3. Godkjennelse av dagsorden/program for møtet
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Kontigent for påfølgende år
8. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet
9. Årsmelding kommunestyregruppa
10. Valg av lokallagsstyre og VO-utvalg
11. Valg av revisor
12. Valg av valgkomitè
13. Forslag til vedtekter for lokallaget
14. Innsendte forslag
15. Politiske uttalelser
16. Politisk debatt

Det blir enkel servering.

Velkommen

På vegne av styret i Eidsvoll Venstre
Kjersti Almåsvold
Fungerende leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**