Spennende lørdag i vente

Er du interessert i innvandring og inkludering?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Førstkommende lørdag, 7.januar, arrangerer Eidsvoll Venstre mini-seminaret: Åpenhet, demokrati og inkludering.

Innledere og foredragsholdere er Abid Raja, Venstre og Ingrid Grene Henriksen, Bygdekvinnelaget.

Vi tillater oss å anta at Abid Raja er kjent for sitt politiske engasjement og klare tale når det gjelder innvandring, integrering. Abid Raja er en varm talsperson for innvandring og integrering, samtidig som han er tydelig og uredd når det gjelder å belyse problemstillinger knyttet til det samme.

Ingrid Grene Henriksen er prosjektleder i Bygdekvinnelaget, og jobber p.t. med prosjektet “Åpne Bygdene”, som er et prosjekt for rausere, åpnere og mer inkluderende bygder

Mini-seminaret i Kafè Henrik starter kl. 15:00 med kulturelt innslag. Deretter faglig bidrag fra Abid Raja. Ingrid Grene Henriksen vil orientere om Bygdekvinnelagets prosjekt, før vi inviterer deltagerne til småbordsdiskusjoner rundt spørsmålet: Hvordan kan Eidsvoll Kommune bli mer inkluderende, rausere og åpnere?

Vi antar arrangementet vil vare ca et par timer.

Arrangementet blir annonsert i EUB torsdag.

Vi ønsker med dette å bidra til et langvarig fokus på det som kanskje er det viktigste for oss alle, å leve godt i samhandling med hverandre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**