Risør kommune kjøper satelitttelefoner

Rapport etter øvelse: Kraft — Tele — Info (KTI), som ble gjennomført i Risør kommune 8.11.2011 og varslingsøvelse 7.11.2011 foreligger og iflg rapporten fra beredskapskoordinator Øyvind Solli
fremgår at Risør kommune bl.a. skal gå til innkjøp av minimum 2 stk satelitt telefoner. Med tanke på den senere tids stormvarsler og ekstremvær virker det som en fornuftig investering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Formålet
med øvelsen var å trene kommunens kriseledelse, beredskapspersonell og helsetjeneste i håndtering av en uønsket situasjon som gikk langt ut over det som er en normalsituasjon i kommunens hverdag. Øvelsen omfattet ulike situasjoner knyttet til ekstremvær med store konsekvenser i forhold til kraftforsyning, telekommunikasjon og informasjonstjeneste (KTI). Kommunens kriseledelse ble øvet i krisehåndtering, bl.a. bruk av planverk og etablering av presse- og informasjonstjeneste, publikumstjeneste og pårørendesenter. I etterkant av øvelsen skulle erfaringene brukes ved revisjon av risiko- og sårbarhetsanalyser, plan for organisering og etablering av kommunens kriseledelse, samt ulike relevante krisedelsplaner og for gjennomgang iht. kommunens internkontrollsystem.

Målsetting for øvelsene
var at Risør kommunes kriseledelse etter øvelsen skulle:
• være godt kjent med kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser, plan for organisering og etablering av kommunens kriseledelse, samt ulike relevante krisedelplaner.
• kjenne sine oppgaver og sitt ansvar i forbindelse med større ulykker i kommunen.
• fungere tilfredsstillende som kriseledelse (organisering, ansvarsdeling m.m.)
• styrke det forebyggende arbeidet og komme med konkrete forslag til forbedringer av
planverket, for eksempel ekstremvær og kraft, tele og informasjon KTI.
• kunne forebygge og håndtere en alvorlig krisesituasjon som rammer kommunen.

Øvelsen avdekket ellers behov for opplæring og behov for økt fokus på ulike problemstillinger og det er ventet at rapporten blir gjenstand for diskusjon i ulike kommunale nivå fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**