Årsmøte i Målselv V

Medlemmer og sympatisører innkalles til årsmøte i Målselv Venstre, onsdag 25. januar 2012, klokken 18:30 på Kommunehuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Til behandling er:
1. Styrets forslag til årsmelding og regnskap.
Revisorer er: Ivar Halvorsen og Elin Andersen
2. Fastsette lagets kontingent for kommende år.
3. Velge leder, nestleder, opplæringsansvarlig, økonomiansvarlig, sekretær, og 5 varamedlemmer til styret for kommende år.
Styret i dag er : Rolf Austgard, Marthe Frette, Vebjørn Foshaug, Rita Kramvig, Vidkunn Haugli
Valgkomite er: Roar Sollied, Hege Gjerdum, Kjell Lundnes
4. Velge to personer som ikke er medlemmer eller varamedlemmer til styret til å stå for revisjon av lagets regnskaper.
5. Behandle innsendte forslag.
Forslag til behandling sendes: [email protected] og/eller [email protected]
6. Velge utsendinger til fylkesårsmøtet.
7. Uttalelser
Vi setter stor pris på at det kommer inn forslag til uttalelser/resolusjoner som vi kan vedta og sende pressen.
8. Eventuelt

Nøl ikke med å sende denne meldingen videre hvis du ser at noen medlemmer eller sympatisører er uteglemt på adresselista og husk hjemmesiden vår: https://www.venstre.no/troms/maalselv

for styret:
Rolf Austgard
Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**