Operasjonsbaser for kampfly i nord

Lokallagsleder Rolf Austgard argumenterer for at Bardufoss flystasjon er et godt valg som operasjonsbase for kampfly i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fylkesrådsleder Pia Svensgaard i Troms og Odd Eriksen i Nordland argumenterer begge i leserinnlegg for en kampflybase i Nordland, men er uenig om hvor kampflybasen skal ligge. Uavhengig av valg av kampflybase eller kampflybaser må det være operasjonsbaser for kampfly nord av Bodø.

Fly og helikopter har hastighet, reaksjonsevne og gir overblikk men har høy kostnad, begrenset tilstedeværelse og krever betydelige ressurser i de bakre logistikkområdene. For mobilitet og tilgjengelighet krever kampfly operasjonsbaser, maritimehelikopter fartøy, redningshelikopter faste baser mens transporthelikopter deployerer med Hæren.

For å ha en kostnadseffektiv logistikk og styrkeproduksjon (utdanning, trening og flytimeproduksjon) sier Generalinspektøren for Luftforsvaret generalmajor Finn Kristian Hannestad at han trenger to hovedbaser, en hovedbase for kampfly på Ørlandet og en hovedbase for helikopter på Bardufoss. I et slikt konsept er det viktig at det blir operasjonsbaser for kampfly i nord.

Hvis logistiske, økonomiske og operative synergier skal utnyttes er Bardufoss flystasjon med militær flyplassdrift, flyoperativ infrastruktur og en flyteknisk organisasjon et godt valg som operasjonsbase for kampfly.

Rolf Austgard, leder Målselv Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**