Permiteringene ved Sødra Cell bekymrer

Et enstemmig kommunestyre sluttet seg til forslaget fra samarbeidspartiene H, V, Krf og Sp som ønsket å vise at man tar situasjonen ved Sødra Cell på alvor. Man vil ha et spesielt fokus på Toftesamfunnet og utfordringene permiteringene vil medføre i tiden som kommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Produksjonsstopp ved bedriften før ertil usikkerhet.

Produksjonsstopp ved bedriften før ertil usikkerhet.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I kommunestyremøtet 13. desember oppfordret varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen (V) de folkevalgte om å støtte en uttalelse vedrørende situasjonen ved hjørnestensbedriften Sødra Cell.

Mange av Tofte og Filtvets innbyggere jobber ved bedriften og må leve i usikkerhet i tiden som kommer. Hva skjer med den videre driften? Har man jobb til våren? Vil man klare sine økonomiske forpliktelser dersom permiteringene vedvarer?

Varaordføreren ønsket derfor å understreke at kommunen vil prøve å bidra til å avhjelpe situasjonen for de berørte.

Uttalelsen:
Kommunestyret ser med bekymring på produksjonsstansen og permitteringene ved Sødra Cell Tofte. Kommunens virksomheter vil ha et spesielt fokus på Tofte i tiden som kommer og etter behov flytte ressurser dit for å avhjelpe utfordringer som måtte oppstå i forbindelse med dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**