Innstillingene til valgene under årsmøtet i Råde Venstre

Tirsdag 17.januar skal Råde Venstre ha sitt lokallagsårsmøte. Blant de sedvanlige sakene er valg av lokallagsstyre, valgkomite og delegater til fylkesårsmøtet. Her følger innstillingene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Et eksempel på t-skjorte logo i nettbutikken

Foto: Privat

Leder Christian Holstad Lilleng har et år igjen av sin periode og er derfor ikke på valg. Som ny nestleder er innstilt Camilla Hedlund Corneliussen Hagmann som tar over etter Andres Wiik Saxegaard som har flyttet utenfor kommunen.

Som styremedlemmer er Reidun Sørlie ikke på valg, mens Mathilde Melkerud og Kristine Andresen er innstilt til å ta over stafettpinnen etter Martin Thyrum og Kjell Andre Holstad Aasheim.

Unge Venstre-medlem i styret
I tillegg til disse fem har også lokallagslederen av Råde Unge Venstre fast plass i styret. Denne blir valgt av Unge Venstre-medlemmene på deres konstitueringsmøte 11.januar.

 Mathilde Melkerud, her sammen med Trine Skei Grande, er innstilt som nytt styremedlem i Råde Venstre.

Mathilde Melkerud, her sammen med Trine Skei Grande, er innstilt som nytt styremedlem i Råde Venstre.
Foto: Kjartan Almenning

Valgkomiteen
Kjell Andre Holstad Aasheim og Martin Thyrum går altså ut av styret men er innstilt til å gå inn i valgkomiteen sammen med Elisabeth Krathe Steve.

Varamedlemmer
"Mor Venstre", Randi Sundby har et år igjen av sin valgperiode som varamedlem til styret. Nye varamedlemmer er innstilt Marita Marthinsen Alvær og Erik Halvorseth.

Til valgkomiteen er Elin Marie Johannessen og Siv Hege Klokset Lilleng innstilt som varamedlemmer.

Utvalgsmedlemmene "fredes"
I innstillingen er det lagt vekt på at de tre som er i kommunstyrets utvalg, Kjell Andre Holstad Aasheim (leder Teknisk), Elisabeth Krathe Steve (nestleder Omsorg) og Elin Marie Johannessen (medlem Oppvekst og kultur) skal få konsentrere seg om dette og ikke pålegges ytterligere mer arbeid i lokallagsorganisasjonen.

Fem fylkesårsmøtedelegater?
På årsmøtet skal det også velges tre delegater til fylkesårsmøtet for Østfold Venstre i Fredrikstad 4-5.februar. Christian Holstad Lilleng er delegat i kraft av sitt verv som politisk nestleder i Østfold Venstre, mens Råde Unge Venstre har egen delegat på årsmøtet. Dermed kan Råde Venstre ende opp med hele fem delegater på fylkesårsmøtet dersom årsmøtet velger å utnytte muligheten til det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**