Hvor blir det av åpenheten

Blir det mer åpenhet og fører det til større politisk engasjement når alle politiske komitémøter legges til samme tidspunkt, uten overføring via Internet, uten sakslister og uten skriftlige og tilgjengelige referat fra møtene på kommunens hjemmeside? Det er kanskje bekvemt, men hvor blir det av åpenheten?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Etter min mening er det ikke reell åpenhet før alle politiske møter er tilgjengelige for publikum, ogsså via Internet sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen

Etter min mening er det ikke reell åpenhet før alle politiske møter er tilgjengelige for publikum, ogsså via Internet sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen
Foto: Jan Kløvstad

Som leder i Risør Venstre er jeg naturlig nok opptatt av av hva som skjer i lokalpolitikken, men nå er det ikke like enkelt å holde seg oppdatert og det synes jeg er beklagelig, sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen.

Greit nok at møtene er åpne for publikum, men uten å vite hva som skjer i de ulike møtene er det jo ikke like lett å velge hvor man skal gå når fem komitémøter legges til samme tidspunkt. Vi kan heller ikke forvente at lokalavisen dekker alle 5 komitémøtene all den tid de foregår på samme tid og når det heller ikke er tilgjengelige referat eller notat fra møtene oppfatter jeg dagens møteprofil som et klart tilbakesteg sier tidligere varaordfører og leder i Risør Venstre, Jan Einar Henriksen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**