-Medmenneskelighet blir bøtelagt

Det vekker sterke reaksjoner at bedrifter som har latt statsløse arbeide, nå får skyhøye bøter. 30 rogalandsbedrifter har fått foretaksbøter etter å ha hatt papirløse på lønningslistene sine. Gigantboten som Solabakeren AS har fått for å ha hatt papirløse Sultan Belay Fsahe i arbeid, utgjør halvparten av resultatet til bedriften. Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Stavanger støtter bøteleggingen, selv partiene nylig var med på vedtak om å be regjeringen endre politikk på området. -Vi er på ville veier hvis medmenneskelighet blir bøtelagt, sier Venstres Per A Thorbjørnsen i Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


30 rogalandsbedrifter har fått foretaksbøter etter å ha hatt papirløse på lønningslistene sine. Les mer i Aftenbladet her >>
Kirken er blant de bøtelagte, i følge NRK Rogaland. Gunhild Andersen er diakon i Hinna kirke, og kjemper dag og natt for de papirløse flyktningane. Hun lar seg ikkje skremme av politiet: -I ytterste konsekvens er dette ei sak jeg kan gå i fengsel for, sier hun til NRK Rogaland.

I oktober fikk Venstres Per A. Thorbjørnsen med seg samtlige partier på følgende vedtak i Stavanger formannskap: «Stavanger kommune ber regjeringen legge forholdene til rette for at ureturnerbare flyktninger kan arbeide lovlig og betale skatt inntil kjent utreisedato.» Liknende vedtak er fattet i kommuner over hele landet.

Venstre har arbeidet med situasjonen for de papirløse i flere år. -Det bør gjennomføres ordninger også i Norge som ordner forholdene for de papirløse, sier nestleder i Venstre, Helge Solum Larsen. Solum Larsen er særlig bekymret for hvordan regjeringens holdning rammer uskyldige barn. -Det er fryktelig at barns situasjon ikke tas på alvor, i strid med forpliktelsene vi har i henhold til barnekonvensjonen, sier han. Les mer her >>
Venstre har tatt opp saken i Stortinget tidligere. Da stemte regjereringspartiene Ap, SV og Sp, samt Høyre og Frp mot Venstres forslag.
Saken er nå på nytt tatt opp i Stortinget, se også Stortingets sider her >>

Arbeiderpartiet er nå i følge NRK Rogaland på gli: — Det er ei veksande utfordring for oss, som har vore lovgjevarar for desse menneskja, korleis me skal takla denne situasjonen, seier stortingsrepresentant for Arbeidarparitet, Tore Nordtun.
Det var frå 1. januar 2011 regjeringa stramma opp, og tok skattekorta frå dei 18.000 papirlause flyktningane her i landet. Men når fleire nå likevel held fram i jobbane sine, bør ein sjå på lovverket på ny, meiner Nordtun: — Når ein ser at denne gruppa er veksande i Norge, må me på eit eller anna tidspunkt gjera opp status og sjå på korleis me skal handsama denne situasjonen som aukar i omfang, seier Nordtun.

-Disse signalene er positive, sier Helge Solum Larsen som imidlertid er usikker på om det vil føre til noe. -Flere representanter for regjeringspartiene har uttalt seg på denne måten før, for så å stemme ned alle forslag Venstre har fremmet for å løse denne uholdbare situasjonen. -Men jeg håper virkelig at Nordtun nå sammen med de andre rødgrønne er med å gjøre det som er riktig og stemmer for Venstres forslag når disse kommer til behandling i Stortinget i løpet av noen uker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**