Årsmøtet valgte Jørgen Blom til ny leder

Den 12 januar 2012 hadde Asker Venstre årsmøte, og Jørgen Blom ble valgt til ny leder. Som ny nestleder ble Marit Brochmann valgt. På årsmøtet fikk lokallaget besøk av stortingsrepresentant Borghild Tenden, som holdt en inspirerende appell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det nye styret i Asker Venstre:

Leder:
Jørgen Blom
90 65 52 04

Nestleder:
Marit Brochmann

Styremedlemmer:
Harald Brevig, kasserer
Christian Steenfeldt-Foss, styremedlem
Evy Gaard, sekretær
Pauline Kirknes, styremedlem

Årsmøtet behandlet både årsrapporter fra styret og kommunestyregruppen, samt regnskap.
Årsmøtet takket avtroppende styret og særlig leder Ingvild Tautra Vevatne for all god innstats som leder i valgåret. På årsmøtet ble både valgkampen og resultatet debattert og evaluert.

Ingvild Tautra Vevatne

Foto: privat

Stortingsrepresentant Borghild Tenden deltok på årsmøtet og holdt en inspirerende appell som oppstart til den den lange valgkampen frem mot stortingsvalget.

Borgild Tenden Vestfold Vs årsmøte 2010

Foto: Kåre Pettersen

Hun oppfordert lokallaget til å jobbe videre for å få oppslutning om Oslopakke 3. Særlig viktig er det å få E18 i miljøtunnel forbi Asker. Videre oppfordret hun lokallaget å engasjere seg i helsepolitikken og samhandlingsreformen. Særlig viktig blir det for lokallaget å komme med forbedringsforslag til Venstres velferdsutvalg forslag til 24 punkts program om “En bedre helsepoltikk for den enkelte”.

Årsmøtet vedtok delegater til fylkesårsmøtet i Akershus Venstre den 18 februar, og styret fikk fullmakt til å innstille til delegater til Venstres Landsmøte den 13. — 15. april.

Det nye styret vil ha sitt første møte den 23 januar etter gruppemøtet kl. 18.30 på rådhuset. Allerede 6 februar kl 19.00 på Rådhuset vil det nye styret arrangere et medlemsmøte om “En bedre helsepoltikk for den enkelte”. Venstres velferdsutvalgs forslag til 24 punkts program.
Se forøvrig møtekalenderen for 2012 på denne linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**