Årsmøte i Halden Venstre 20. januar kl 18

Årsmøtet blir avholdt på Fredriksten Kro. Etter årsmøtet er det mulighet for felles bespisning på Kroa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Kjære medlem av Halden Venstre.
Du er med dette innkalt til årsmøte i lokallaget fredag 20. januar 2012 kl 18 00 på Fredriksten Kro. Etter årsmøtet er det mulighet for felles bespisning på Kroa.

Meld gjerne fra til Geir Helge innen onsdag 18. januar så vi kan gi kroa beskjed om antallet.

Halden Venstre: Listekandidater 2011.

Foto: Reyes Esteban

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2011, eller er innmeldt etter 1. november, har stemmerett.
Sakliste:
1. Konstituering. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder, referent
og to personer for undertegning av protokoll.
2. Årsmelding 2011 — politisk regnskap fra kommunestyregruppa
3. Regnskap 2012
4. Fastsettelse av kontingent for 2012. Forslag fra styret: "Lokal årskontigent
100,-kr beholdes. Leder kan, etter forespørsel, innrømme rabatt på inntil 50,- kr for
pensjonister, studenter og andre med god grunn for slik rabatt."
5. Valg av nytt styre — Forslag fra valgkomiteen
6. Valg av to revisorer — Forslag fra valgkomiteen
7. Valg av valgkomite, 3 medlemmer — Forslag fra styret
8. Valg av seks utsendinger og suppleanter til fylkesårsmøtet — Forslag i møtet
9. Politiske uttalelser. Skriftlige utkast, som foreligger innen 16. januar, blir behandlet
10. Møtet heves.
Årsberetning og politisk regnskap blir gjort tilgjengelige på nettsidene våre: http://halden.www.venstre.no/ i god tid før årsmøtet. Varsel blir sendt på e-post
Vel møtt!
Hilsen
For styret i Halden Venstre
Mona Johnsen, leder
Vedtektene finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**