Har SV og AP fått for mye Møllers tran?

Her kan du lese HELE innlegget fra Geir Helge Sandsmark. En forkortet utgave ble trykt i HA lørdag 14. januar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Penger

Foto: hl

Har SV og AP fått for mye Møllers tran?

Overskriften er inspirert av den siste tidens serie av forunderlige utspill fra AP oppfulgt av innlegg i HA fra Fridtjof Dalen og Per Kristian Dahl 10. og 11. januar.

I de første møtene etter valget framsto opposisjonspartiene i hovedsak som godt forberedte politikere med målrettet opptreden og tydelige alternativer. Dette har fått en brå slutt og er tydeligvis erstattet med et akutt behov for tåkelegging av opphavet til underskuddet for 2011, senest iverksatt av herrene Dahl og Dahlen.

Dalen forsøker å gjøre vår opprydding etter APs uforsiktige bruk av sitt nyoppdagede leketøy, kommunelovens §32, til en motsetning mot vårt klare budskap om åpenhet og demokrati. Vi tar gjerne imot kritisk oppfølging av oss på disse og andre valgløfter, men dere må da kunne finne bedre måter å gjøre dette på enn å framskynde møter med et par uker. Dette spillet har for øvrig påført administrasjonen så mye ekstraarbeid at blant annet oppfølgingen av detaljbudsjetter kan bli forsinket. Selv en alltid optimistisk Venstremann har vanskelig for å se dette som invitasjon til konstruktiv samarbeide.

At Dahl må ty til tildels fantasifulle omskrivinger av Rådmannens budsjettkommentar for å forsvare sine utspill overrasker neppe de som har fulgt med i lokalpolitikken. Rådmannen advarte mot risikoelementer på inntektsiden, men ga samtidig anerkjennelse for oversiktilighet i sektorbudsjettene. Nå er det i Halden vel kjent at APs politikk kun unntaksvis tåler virkelighetens lys, og her kan vi være ved sakens kjerne.

Penger

Foto: hl

Dahl nevner underskuddet fra 2011,opparbeidet gjennom fire år med driftsunderskudd og manglende politisk kontroll over kommunens økonomi. Nåværende flertall, H/V/KrF/SP/MDG, beskyldes for å maksimere underskuddet for 2011. Det finnes ingen, hverken politikere eller andre, som ønsker å å gjøre et underskudd større enn nødvendig. Derimot vil de aller fleste mennesker med en snev av økonomisk forståelse ønske å gjøre seg ferdig med et dårlig regnskap i det året dette regnskapet gjelder for. De bevilgningene som ble gjort i høst, som for øvrig også Dahl stemte for, gjelder oppfylling av allerede inngått avtale om finansiering av blåseensemblet samt tilskudd til Halden Arena for å sikre fortsatt drift i ishallen.

Dahl etterlyser også innsparingstiltak. De vil han finne i budsjettet for 2012. Samtidig videreføres prosjektet Halden 2012, med formål å redusere kostnadene ytterligere fra 2013. Jeg vil også minne Dahl om at han stemte mot det vedtaket som etterlyser rådmannens oppfølging av tidligere vedtak om konkretisering av mulige innsparinger.

Jeg ser fortsatt ikke bort i fra at såvel AP som SV igjen kan bidra konstruktivt i lokalpolitikken, men da bør omgangen med Møllers tran og kommunelovens § 32 justeres noe.

Geir Helge Sandsmark
Gruppeleder (V) i kommunestyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**