Konstitueringen er klar!

Venstre har fått stor innflytelse på Notodden-politikken de neste fire årene. Både Torgeir Fossli og Gunnbjørg Fisketjøn har fått fast plass i Formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre har nå minst “én hånd på rattet” i den videre utvikling av Notodden.
Viktige posisjoner er nå bekledd med Venstre-representanter. I tillegg til de 2 viktige formannskaps-plassene er Torgeir Fossli er blitt utvalgsleder for Oppvekstutvalget og Truls Ekeberg er nestleder i Teknisk Utvalg.

Her følger Venstres representasjon i de viktigste utvalgene i Notodden Kommune i perioden 2011 – 2015:

Gunnbjørg Fisketjøn

Gunnbjørg Fisketjøn

Formannskap
• Torgeir Fossli, fast
• Gunnbjørg Fisketjøn, fast

Truls Ekeberg, 4. vara
Jørund Krosshus, 6. vara

Torgeir Fossli

Torgeir Fossli

Utvalg for oppvekst
• Torgeir Fossli, leder

Jon Eivind Svagård, 2. vara
Anne Mari M. Sletta, 4. vara

Truls Ekeberg

Truls Ekeberg

Teknisk utvalg
• Truls Ekeberg, nestleder

Berit Kvisli, 4. vara

 Jørund Krosshus

Jørund Krosshus

Helse og sosial
• Jørund C. Krosshus

Trond Svagård, 1. vara
Signe Hordvei, 6. vara

Svein Hauge

Svein Hauge

Kultur— og stedsutviklingsutvalget
• Svein Hauge, fast

Herborg Smestad, 4. vara

Arve Ekeberg

Arve Ekeberg

Landbruksutvalget
• Arve Ekeberg, fast

Jørund C. Krosshus, 6. vara

Administrasjonsutvalget
• Gunnbjørg Fisketjøn, fast

KS
Torgeir Fossli, 1. Vara

Valgnemnd
• Torgeir Fossli, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**